KONTAKT

Fundacja Rozwoju Kultury „Przestrzeń Wyobraźni”

Reprezentant Fundacji
Michał Zając

@ : biuro@przestrzenwyobrazni.pl

KRS 0000326939
NIP 727-274-13-52
REGON 100649861